BIẾT ƠN VÀ TRÂN TRỌNG

Tôi biết ơn và trân trọng sự sống của mình